Funkcie systému CRM zadarmo

Prehľadne na jednom mieste
Obchodné príležitosti

Evidencia obchodných jednaní, každá firma si môže nastaviť, ktoré údaje chce viesť pri obchodnej príležitosti a tiež rozvrhnutie formulára. Pri obchodnej príležitosti sa dá napríklad evidovať kto ju má na starosti, kedy sa znovu ozvať, s akou firmou je prepojená, aká je priorita obchodného jednania a ďalšie údaje.Úlohy a schôdzky

Jednoduchá evidencia úloh a schôdzok. Možnosť nastavenia údajov, ktoré sa dajú vypĺňať a možnosť rozvrhnutia formulára. Možnosť previazať úlohy a schôdzky s adresou a následne cez mobilnú aplikáciu navigovať na miesto. Možnosť vyhľadávať a overovať firmy v databáze Expanzo.com s viac ako 50 miliónmi firiem alebo si vytvoriť na zákazku vlastnú databáu.Výpisy firiem

Možnosť vytvoriť vlastnú databázu firiem na oslovenie.Užívateľské nastavenia, Rola

Možnosť nastavenia práv jednotlivým užívateľom. Systém je možné zjednodušiť na riešenie len s pár funkciami, v ktorom sa nestratia aj menej zdatní užívatelia. Možnosť nastavenia rôl a obmedzenie toho, aké dáta môže ktorý užívateľ vo firme vidieť, nastaviť rozvrhnutie a údaje uvedené v obchodnej príležitosti podľa svojich potrieb.


Nastaviteľnosť/Prispôsobenie

Možnosť nastaviť rozvrhnutie úvodnej stránky a funkcie pre každého užívateľa. Systém umožňuje nastavenie formulára a údajov, ktoré bude potrebné evidovať. Produkty, kategórie produktov

Možnosť vytvorenia produktov a kategórií produktov, ktoré sa ponúkajú zákazníkom.Kalendáre

Zobrazenie úloh, schôdzok a obchodných jednaní v kalendári. Pri využívaní funkcie sledovania hovorov možnosť sledovania časov volania v rámci kalendára.Objednávky

Možnosť evidencie objednávok zákazníkov a ich prepojenie s obchodnými prípadmi.Sledovanie mobilu

Funkcia pre mobilné telefóny so systémom Android, ktorá umožňuje identifikovať volajúce čísla, aj keď ich užívateľ nemá uložené v mobilnom telefóne. Systém umožní identifikovať volajúcich z databázy Expanzo.com, zákazníckej databázy. Zároveň je možné ukladať históriu volánia na server. Telefonne čísla sa automaticky prepoja s firmami. Aplikácia sa hodí k zvýšeniu efektivity obchodníka a zároveň k zvýšeniu prehľadu o jeho práci. Obchodník tak môže pracovať z domu a vedenie firmy vie, že oslovuje nových klientov.Mobilná aplikácia

Jednoduchá mobilná aplikácia pre systém Android, ktorá umožňuje v teréne zobraziť dáta zo systému. Užívateľ má tak po ruke obchodné jednania, úlohy, schôdzky, môže vyhľadať informácie o firme alebo sa nechať navigovať na adresu. Aplikácia tiež dokáže nájsť náhradné schôdzky v okolí.


Prepojenie s knihou jázd

CRM systém je možné prepojiť s naším riešením sledovania vozidel LogBookie. Riešenie potom dokáže automaticky potvrdzovať vykonanie schôdzky, úlohy alebo priradiť účel jazdy (firmu) k jazde. Úlohy sa dajú využiť na plánovanie rozvozov vodičov apod.Tlačové zostavy

Možnosť vytlačenia predpripravených tlačových zostáv alebo vytvorenie vlastných. Vedenie firmy tak môže napríklad zistiť, ktoré zdroje prinášajú najviac zákaziek, koľko príležitostí je v akom stave alebo koľko vyhraných príležitostí mal obchodník za mesiac.

Upgrade na CRM novej generácie

Ako jediný na trhu prepojí organizátor (CRM), satelitné sledovanie vozidiel a databázu firiem.


Vyskúšajte si CRM EXPANZO - je to grátis

Stiahnite si zadarmo
               


Všetky práva vyhradené DHO s. r. o. © 2009 - 2018. Všeobecné obchodné podmienky Zásady ochrany osobných údajov
Naše projekty: www.logbookie.eu          www.expanzo.com          www.sledovanimobilu.cz          www.freelogbook.biz          call.expanzo.com